07 lipca 2020
Jak każdy rozsądny człowiek inwestując w coś nieznanego tobie wcześniej chcesz wiedzieć jakie zalety ma zastosowanie elektrowni słonecznej. Na pewno od jakiegoś czasu zauważyłeś, że coraz większa ilość domów jednorodzinnych i przedsiębiorców korzysta z tego
06 lipca 2020
Inwestując w nowe technologie, w tym odnawialne źródła energii kierujesz się na pewno ekologią, która jest bardzo ważna dla losów naszej planety, ale również oszczędnościami. W tym tekście pokażemy, że inwestowanie w prąd ze słońca
05 lipca 2020
Fotowoltaika jest procesem wytwarzania energii elektrycznej z wszechobecnych promieni słonecznych. Instalacja fotowoltaiczna, aby produkować energię potrzebuje światła, a dokładniej fotonu, który jest nośnikiem oddziaływań elektrycznych. Foton wprawia w ruch elektrony, dzięki którym powstaje napięcie elektryczne.
04 lipca 2020
Znasz już zalety fotowoltaiki, wiesz jakie korzyści daje zastosowanie energii ze słońca. Czas na końcowe decyzje, a do tego niezbędna jest na pewno znajomość zasad doboru mocy instalacji fotowoltaicznej. Zbyt mała moc nie pokryje zapotrzebowania

Program Czyste Powietrze

Dofinansowanie 5000 zł na fotowoltaikę

 

"pożyczka czyste powietrze, czyste powietrze dotacja, czyste powietrze termomodernizacja"W roku 2019 Urząd miasta Warszawy wypłacił prawie 17 mln złotych dotacji w ramach OZE. Program czyste powietrze dostępny jest również w gminach należących do województwa mazowieckiego, w tym także na terenie gminy Izabelin. 

 

 

Maksymalna kwota inwestycji 

Maksymalna wartość inwestycji, od której liczona jest inwestycja wynosi 53 tys zł. 

 

Podstawowy poziom dofinansowania

  1. Podstawowym poziomem dofinansowania objęte są osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tys rocznie
  2. Kwoty dofinansowania dla poziomu podstawowego: 
  • Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła oraz wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, przygotowanie dokumentacji - 25 000 zł + 5000 zł na instalację fotowoltaiczną

  • Wymiana źródła ciepła na inne niż pompy ciepła oraz wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, przygotowanie dokumentacji - 20 000 zł + 5000 zł na instalację fotowoltaiczną

  • Inwestycja nie obejmująca źródła ciepła, a obejmująca zastosowanie wentylacji mechanicznej, termomodernizację i przygotowanie dokumentacji - 10 000 zł. 

 

Podwyższony poziom dofinansowania:

  1. Gospodarstwo wieloosobowe - dochody miesięczne netto do 1400 zł/os.

  2. Gospodarstwo jednoosobowe - dochody miesięczne netto do 1960 zł/os.

  3. Kwoty dofinansowania dla poziomu podwyższonego:

  • Wymiana źródła ciepła oraz wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, przygotowanie dokumentacji - 32 000 zł + 5000 zł na instalację fotowoltaiczną.

  • Inwestycja nie obejmująca źródła ciepła, a obejmująca zastosowanie wentylacji mechanicznej, termomodernizację i przygotowanie dokumentacji - 15 000 zł. 

 

Terminy rozpatrywania wniosków

30 dni kalendarzowych. 

 

Dotacja na rozpoczęte i zakończone inwestycje

Istnieje możliwość otrzymania dotacji na rozpoczętą i zakończoną inwestycję, jeśli zostanie spełniony warunek: realizacja nastąpiła 6 m-cy przed złożeniem wniosku oraz nie wcześniej niż 15.05.2020. 

 

Połączenie dotacji na instalacją fotowoltaiczną z Programem Mój Prąd 

Nie ma konieczności składania dwóch osobnych wniosków. Instalacja fotowoltaiczna objęta jest dotacją w kwocie 5000 zł w programi Czyste Powietrze. 

 

Dotacje dla domów w trakcie budowy

Dotacje udzielane są tylko na realizację inwestycji w istniejących nieruchomościach. 

 

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste powietrze znajdziesz na stronach: 

 

Urząd Miasta Warszawa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Urząd Gminy Izabelin

 

Pełna lista gmin, które podpisały porozumienie w ramach Programu Czyste Powietrze 

http://wfosigw.pl/wp-content/uploads/2019/11/Kopia-Zeszyt1.pdf

"dotacja na termomodernizację, termomodernizacja dofinansowanie, fotowoltaika czyste powietrze"

Ulga Termomodernizacyjna

Odliczenie kosztu inwestycji PIT

 

"fotowoltaika ulga podatkowa, panele fotowoltaiczne ulga podatkowa, fotowoltaika podatki"Od dnia 1 stycznia 2019 r jako właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego domu mieszkalnego, rozliczając się w ramach podatku liniowego, według skali podatkowej oraz na zasadzie ryczałtu możesz odliczyć koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT. Obniżysz tym samym koszt inwestycji od 17 do 32%, w zależności jakim podatkiem dochodowym jesteś objęty. 

 

Kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł. Jeżeli w pierwszym roku podatkowym nie masz możliwości odliczenia pełnego kosztu zakupu instalacji fotowoltaicznej, wówczas odliczeń możesz dokonywać łącznie przez 5 lat, aż do osiągnięcia kwoty 53 tys. zł. 

 

Połączenie z innymi dotacjami

Ulgę termomodernizacyjną możesz łączyć z dotacjami do instalacji fotowoltaicznych. Odliczasz od początkowej wartości inwestycji kwotę dotacji, a pozostałą część ujmujesz w rocznym rozliczeniu podatku PIT.

"odliczenie kosztu instalacji fotowoltaicznej od podatku, fotowoltaika odliczenie podatku"
"odliczenie kosztu zakupu instalacji fotowoltaicznej od podatku pit"

Program Mój Prąd

Dotacja 5000 zł

 

"dotacja 5000 zł do fotowoltaiki, dotacja 5000 zł mój prąd, dofinansowanie 5000 zł mój prąd"Prosumenci, czyli osoby posiadające mikroinstalacje fotowoltaiczną generują około 70% łącznej mocy polskich elektrowni PV. Mój Prąd to na czerwiec 2020 roku 73 tysiące instalacji dofinansowanych ze środków tego programu, co daje ok. 33% mocy prosumenckich wszystkich elektrowni fotowoltaicznych. Wdrożenie programu ma na celu wzmocnić impuls dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej poprzez wsparcie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wykorzystanie budżetu na czerwiec 2020 roku - 365 mln. zł. Do rozdysponowania pozostał budżet 635 mln. zł.

 

 

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają nasi Klienci w rozmowie o dofinansowaniu w ramach programu Mój Prąd.

 

Co objęte jest dotacją Mój Prąd?

Dotacją objęty jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej miedzy 2 a 10 kWp. Kwota dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 5000 zł). Zakupione podzespoły muszą być nowe i wyprodukowane nie dalej niż 24 miesiące przez zgłoszeniem instalacji do zakładu energetycznego.

 

"dotacje do montażu fotowoltaiki , dofinansowanie do montażu fotowoltaiki warszawa"Czy otrzymam dofinansowanie Mój Prąd na rozbudowę istniejącej instalacji?

Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej nie jest objęta dotacją Mój Prąd.

 

Kiedy mogę ubiegać się o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie składasz po wymianie licznika na dwukierunkowy, podpisaniu umowy kompleksowej z zakładem elektrycznym i wydaniu potwierdzenia o podłączeniu mikroinstalacji do sieci. Z reguły jest to okres 30 dni po dacie złożenia wniosku o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci Twojego zakładu energetycznego.

 

Co muszę załączyć do wniosku o dotację?

Do wniosku należy dołączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi umowy kompleksowej.

 

Zgłoszenie online e-wniosek

 

Ile trwa procedowanie wniosku?

Procedowanie wniosków trwa około 3 miesięcy, natomiast w przypadku, gdy zachodzi konieczność jego uzupełnienia czas przewidziany na rozpatrzenie wniosku o dotację może wydłużyć się nawet do 6 miesięcy. W każdej chwili możesz sprawdzić status na stronie https://mojprad.gov.pl/

 

Czy otrzymanie dotacji wyklucza skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej?

Otrzymanie dotacji w ramach programu Mój Prąd upoważnia do odliczenia pozostałej kwoty zainwestowanej w zakup i montaż instalacji PV od podatku dochodowego, w ramach rozliczenia rocznego.

"mój prąd, dofinansowanie w ramach programu mój prąd, dotacja mój prąd, dofinansowanie mój prąd"
"warszawa dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej moj prad"

Kampania reklamowa dotacji energetyki prosumenckiej

https://mamyklimat.pl/

Dzięki dofinansowaniu, które pokrywa znaczną część inwestycji oraz możliwości odliczenia pozostałej kwoty od podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym, Twoja inwestycja ma duże szanse zwrócić się już po 6 latach. Obawiasz się, że otrzymanie dotacji to długa i ciężka droga? Skontaktuj się z nami, a dobierzemy optymalną dla Ciebie formę dofinansowania i załatwimy wszystkie formalności.

Dotacje do fotowoltaiki

Krótsza droga do celu

"logo firmy, logotyp, firma""
"logo firmy teo, logotyp firmy, fotowoltaika firma"

Grupa JW Elektronik | NIP: 1180527263 | REGON: 147356540

TWOJA ENERGIA ODNAWIALNA © 2020

"facebook, media społecznościowe"
"instagram, "technologia, fotowoltaika, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaika nowości, porady, fotowoltaika poradnik, panele słoneczne warszawa"
"filmy, fotowoltaika warszawa realizacje, youtube"
"filmy, fotowoltaika warszawa realizacje, vimeo"